FORGOT YOUR DETAILS?

Lambton College

Trường cao đẳng Lambton (Lambton College) là trường cao đẳng công lập phi lợi nhuận với hơn 50 năm lịch sử trong ngành giáo dục, cung cấp các chương trình giáo dục sau trung học trên phạm vi toàn cầu.

Trường có 3 cơ sở đều cho phép sinh viên quốc tế vào học gồm Sarnia, Toronto hoặc Mississauga thuộc tỉnh bang Ontario. Hệ thống cơ sở vật chất được trang bị tối tân như phòng thí nghiệm máy tính và khoa học, phòng học với hệ thống máy chiếu,…

Trường Lambton College nổi tiếng về đào tạo sinh viên có trình độ chuyên môn cao cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Hiện tại, trường đang hướng đến việc đào tạo các ngành học có nhu cầu lao động cao hiện nay như kế toán, tài chính, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây…

Trường cao đẳng Lambton College cũng tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm khi kết hợp hoạt động thực tập, thực tập hưởng lương (co-op), hoạt động tình nguyện vào chương trình học.

Mọi thông tin đều được bảo mật.

Vivas Toronto

65 Cartwright Ave, North York,
ON M6A 1V1, Canada

(+1) 416 787 9192
(+1) 647 525 2689

info@vivas.education
www.vivas.education

Vivas Ho Chi Minh City

Suite 808, VCCI Tower
171 Vo Thi Sau, W.7, D.3,
Ho Chi Minh city, Vietnam

(+84) 286 652 2689
(+84) 094 737 3574

info@vivas.edu.vn
www.vivas.edu.vn

TOP