FORGOT YOUR DETAILS?

Toronto District School Board

Toronto District School Board (TDSB) được xếp hạng là hội đồng giáo dục lớn và đa dạng nhất tại Canada, tọa lạc tại trung tâm kinh doanh, tài chính của Canada với một cộng đồng văn hóa đa dạng, hòa đồng và thân thiện.

TDSB đón chào mọi sinh viên từ các quốc gia khác nhau trên thế giới với đầy đủ mọi hỗ trợ cần thiết, thuận tiện nhất cho việc học tập và rèn luyện.

Với các chương trình học đa dạng, TDSB có hơn 247.000 học sinh theo học tại 583 trường học trải khắp Toronto và hơn 130.000 người học trưởng thành theo học chương trình Giáo dục chuyên tu cho người trưởng thành.

Hơn 40% trong số trên tốt nghiệp TDSB với kết quả xuất sắc và vinh danh tại Ontario, 80% còn lại đều đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục cao đẳng, đại học.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên Toronto District School Board luôn hoạt động tích cực, hỗ trợ đầy đủ kịp thời, đảm bảo tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho các học viên được có cơ hội học tập và sinh hoạt tốt nhất, thuận lợi cho việc tích lũy kiến thức, kỹ năng.

Mọi thông tin đều được bảo mật.

Vivas Toronto

65 Cartwright Ave, North York,
Toronto, ON M6A 1V1, Canada

(+1) 416 787 9192
(+1) 647 525 2689

info@vivas.education
www.vivas.education

Vivas Ho Chi Minh City

Suite 808, VCCI Tower
171 Vo Thi Sau, W.7, D.3,
Ho Chi Minh city, Vietnam

(+84) 286 652 2689
(+84) 094 737 3574

info@vivas.edu.vn
www.vivas.edu.vn

TOP